สวัสดีค่ะ... ยินดีต้อนรับทุกท่านเข่าสู่เว็บบล็อกของฉันค่ะ เชิญชมค่ะ

slide show

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552ชื่อ
นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์

ชื่อเล่น พวง
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4
คณะครุศาสตร์
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 16 หมู่ 5 ตำบลคูสะคาม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้นโคกแสง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกแสง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เบอร์โทรศัพท์ 084-3180697

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น